سریال دوستان یک مجموعه کمدی در مورد گروهی از شش دوست است که در منطقه منهتن شهر نیویورک زندگی می‌کنند. این مجموعه توسط دیوید کرینو و مارتا کافمن از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۴ ساخته شده‌است. این سریال متمرکز بر زندگی سه مرد و سه زن بیست و چند ساله (که در روند سریال به سی و چند سالگی میرسند) است که ساکن محله گرین ویچ هستند. این سریال یکی از محبوبترین مجموعه‌های کمدی روزمره در تاریخ تلویزیون آمریکا است که دهها میلیون طرفدار در سراسر جهان بدست آورده‌ است. سریال دوستان در تلویزیونهای بیش از یکصد کشور جهان نمایش داده شده‌ است و روز به روز به شمار طرفداران آن افزوده می‌شود…

بخش لینک های دانلود
فصل 1
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay REMUX 1080p – PrivateHD
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p – DeeJayAhmed
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 1080p x265 10bit HQ – FRDS
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – Lion
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – JOY
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p nHD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p – PaHe
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p x265 – PSA
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 480p nSD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 480pنسخه UNCAT
دانلود دانلود زیرنویس
فصل 2
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay REMUX 1080p – KST
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p – DeeJayAhmed
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 1080p x265 10bit HQ – FRDS
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – Lion
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – JOY
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p nHD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p – PaHe
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p x265 – PSA
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 480p nSD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 480pنسخه UNCAT
دانلود دانلود زیرنویس
فصل 3
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay REMUX 1080p – KST
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 1080p – DeeJayAhmed
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: 1080p x265 10bit HQ – FRDS
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – Lion
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – JOY
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 720p nHD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 720p – PaHe
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 720p x265 – PSA
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 480p nSD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: 480pنسخه UNCAT
دانلود دانلود زیرنویس
فصل 4
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay REMUX 1080p – EPSiLON
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p – DeeJayAhmed
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 1080p x265 10bit HQ – FRDS
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – Lion
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – JOY
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p nHD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p – PaHe
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p x265 – PSA
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 480p nSD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 480pنسخه UNCAT
دانلود دانلود زیرنویس
فصل 5
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay REMUX 1080p – EPSiLON
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p – DeeJayAhmed
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 1080p x265 10bit HQ – FRDS
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – Lion
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – JOY
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کاقسمت 1 تا 24 کاململ
کیفیت: BluRay 720p nHD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p – PaHe
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p x265 – PSA
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 480p nSD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 480pنسخه UNCAT
دانلود دانلود زیرنویس
فصل 6
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay REMUX 1080p – KY7
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 1080p – DeeJayAhmed
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: 1080p x265 10bit HQ – FRDS
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – Lion
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – JOY
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 720p nHD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 720p – PaHe
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: BluRay 720p x265 – PSA
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 25 کامل
کیفیت: 480pنسخه UNCAT
دانلود دانلود زیرنویس
فصل 7
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay REMUX 1080p – KY7
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p – DeeJayAhmed
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 1080p x265 10bit HQ – FRDS
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – Lion
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – JOY
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p nHD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p – PaHe
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p x265 – PSA
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 480pنسخه UNCAT
دانلود دانلود زیرنویس
فصل 8
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay REMUX 1080p – EPSiLON
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p – DeeJayAhmed
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 1080p x265 10bit HQ – FRDS
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – Lion
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – JOY
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p nHD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p – PaHe
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p x265 – PSA
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 480pنسخه UNCAT
دانلود دانلود زیرنویس
فصل 9
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay REMUX 1080p – EPSiLON
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p – DeeJayAhmed
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 1080p x265 10bit HQ – FRDS
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – Lion
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – JOY
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p nHD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p – PaHe
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: BluRay 720p x265 – PSA
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 24 کامل
کیفیت: 480pنسخه UNCAT
دانلود دانلود زیرنویس
فصل 10
قسمت 1 تا 18 کامل
کیفیت: BluRay REMUX 1080p – EPSiLON
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 18 کامل
کیفیت: BluRay 1080p – DeeJayAhmed
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 18 کامل
کیفیت: 1080p x265 10bit HQ – FRDS
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 18 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – Lion
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 18 کامل
کیفیت: BluRay 1080p x265 – JOY
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 18 کامل
کیفیت: BluRay 720p nHD – NhaNc3
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 18 کامل
کیفیت: BluRay 720p – PaHe
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 18 کامل
کیفیت: BluRay 720p x265 – PSA
دانلود دانلود زیرنویس
قسمت 1 تا 18 کامل
کیفیت: 480pنسخه UNCAT
دانلود دانلود زیرنویس

برچسب ها

سریال های پیشنهادی

  دانلود سریال Preacher

  Preacher

  خلاصه داستان :
  داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام جسی کاستر متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی ب
  ژانر : ,
  رتبه : 7.3/10
  دانلود سریال The Indian Detective

  The Indian Detective

  خلاصه داستان :
  افسر پلیس تورنتو به هند میرود تا پدرش را ببیند، در هند به طور اتفاقی مجبور میشود پرونده قتلی را مورد بررسی قرار دهد و...
  ژانر : , ,
  رتبه : 6.8/10
  دانلود سریال Divorce

  Divorce

  خلاصه داستان :
  A coupداستان درباره یک طلاق طولانی است. سریال ماجرای یک زوج میانسال با دو فرزند را دنبال می کند که بعد از رخ دادن اتفاقی رابطه‌شان ضربه ی بزرگی می خورد. فرانسس تصمیم می گیرد از همس
  ژانر :
  رتبه : 6.2/10
  دانلود سریال Claws

  Claws

  خلاصه داستان :
  داستان این سریال در مورد زندگی پرمخاطره و همچنین جرم و جنایت های 5 زن حیله‌گر است که در یک سالن زیبایی کاشت ناخن واقع در ایالت فلوریدا کار میکنند…
  ژانر : ,
  رتبه : 5.9/10
دانلود سریال Preacher دانلود سریال The Indian Detective دانلود سریال Divorce دانلود سریال Claws

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Mohmmad Saeid Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Mohmmad Saeid
Guest
Mohmmad Saeid

هنوز هیچکی نیست.
اما میدونم… یه روز میاد… که اینجا پر میشه از کامنت.
این خوبیه این سریاله.